DERZ DOLGULAR
Özel nitelik ve kullanım aöaçlarına göre dizayn edilerek  dökülen , Endüstriyel amaçlı   beton yüzeyler ve bunların kesilerek oluşturulmak zorunda olunan derzleri , yine aynı kullanım amaçlarına ve üzerindeki trafiği taşıyarak derzleri kırılma ve parçalanmadan koruyacak sınıf dolgular ile doldurulmalarını gerektirir.
DERZLER , kendi içlerinde , hem farklılık ve hem de içlerinde kullanılacak derz dolgu tipleri ile değişiklik  arz eder .Bunlar ise  endüstriyel zeminlerde standart  ve alışıla gelmiş derz dolgu tiplerinden farklı  yapıda olmalarını ve yüzey kullanım trafiğine uygun dayanım ve yapıda olmalarını gerektirir. Bu nedenlede  derz tipine ve derz kullanım amacına göre özenle seçilmek zorundadırlar,
 
 
Endüstriyel zeminlerde  ,Derz tipleri ise ,
* Kontrol derzleri - Bunlar  çatlak yönlendirme  yani betona çatlayacağı bölgelerde komut vermek üzere kesilirler  ,Bu nedenle kesinlikle sağlam ve rijit yada yarı sert  yapıda dolgularla doldurulmalarını gerektirir. 
Dökümden 48 saat sonra kesilerek oluşturulan bu çatlak kontrol  derzlerinde kullanılması gereken dolgu tipi  ise FILLEREX  standart  modelidir ve yarı sert epoksi/Polyurethane dolgudur
 
* İnşaat Derzleri veya  Soğuk Derzler … Farklı iki zamanda dökülen  ve aralarında herhangi bir hidrolik bağlanma bulunmayan  ve  kendi bölgelerinden doğal derzlerini oluşturduklarından  kesilmeleri  şart olmayan  ,  ano veya döküm boyunca  içlerinde doğal  bir  derzin oluştuğu  ve  zaman içinde yüzeye kadar çıkan derzlerdir . Genelde düz kalmazlar ve  kalıp yada dayandığı yüzeylerin eğriliklerinde yüzeyde kalırlar ,çoğu kez görsel bir düzgünlük verme amaçlı  çift bıçakla belli genişlik elde edilerek  derz d kesim düzgünlüğü  verilmek amaçlı  maksimum 1 cm derinlikte kesilirler ve Fillerez standart dolgu ile doldurularak  derzler hem görsel düzgünlüğe getirilir ve hemde doldurularak ilerki kırılma ve parçalanmalarda önlenmiş olur .. 
Bu tip bölgelerde  , zaman zamanda  zemin betonları eğer Dowel bağlantılar ile  kitlenip  birbirlerine bağlanmamışlarsa  ,farklı zaman dökümleri  bu bölgelerde zaman içinde boylu boyunca  çökme  yapabilmeleri veya  aralarının açılabilmeleri de mümkündür.
Bu nedenle de   bu bölgelerde önerilen dolgu  tipi ise FILLEREX FLEXY  modelidir  .
2 beton arasında çökme nedeni ile kot farklılıkları olupda düzeltilmek istenirse bu bölgeler  hafif taşlanarak  Fillerex Satandart dolgu ve onarım harcı ile düzeltilip doldurularak ağır trafik kullanımına açılırlar .
 
* Genleşme (Dilatasyon) derzleri  …Hesabı önceden yapılmış  ve belirlenmiş  alanlarda  tüm beton kalınlığı kadar  ve  yaklaşık 2cm ile 10 cm lere kadar varan genişlikte bırakılan  ve betonun bu bölgelerden hareket  ederek kitlesel olarak uzama ve kısalması beklenen alanlardır . Kullanılması gerekli dolgu tipi ise  Yüksek uzama kısalma katsayılı  GENEX MP 120  %100  esnek poliüretan dolgudur.
 
Kontrol  derzleri ( Kesme  derzler )için açıklama ,
 Hesabı önceden  yapılmış  olarak dökülen beton harcı nın kalınlığı , döküm  açıklıkları , ve iç donatılarıda  hesaba alınarak  belirlenmiş yerlerden bu derzler oluşturulur. Gerekli derinlikte  kesilerek , O betona  istenilen yerlerden ve doğrultularda  çatlaması için ,kesilerek  oluşturulurlar., Yani betona çatla komutu vermek için kesilirler  .Amacı, genelde   istem dışı  oluşacak  bir takım  gayri muntazam  beton çatlaklarını önleyip kontrol altına almaktır. Bu nedenle de  çatlak kontrol derzleri olarak  da adlandırılırlar , Genleşme derzleri gibi bu noktalardan uzama ve  kısama yapmazlar   ve farklı yapı ve neden olmaksızın  kesinlikle  sabit kalırlar .
*Bu nedenle kesinlikle  yumuşak ve basit yapılı mastik tarzı derz dolgu yerine semi rigit Fillerex derz dolgu ile doldurulurlar 
*Mastikler, Endüstriyel zeminlerin kontrol derzlerinde kullanılmaları  kesinlikle uygun değildir.
*Ülkemizde halen birçok endüstriyel  zemin betonlarının  kesilmiş kontrol derzlerinin içlerinde, ısrarla mastik kullanılmalarına  devam edilmekte ve bu nedenlede sonraki derz kırılma ve parçalanmalarınında önüne kesinlikle geçilememektedir. .
Bu derzlerin  kendi  üzerinde çalışan hareketli  ağır yüklere karşı ,her derz geçişlerinde  , yumuşak yapılı  mastik dolgular ile kendilerini korumaları  mümkün değildir.Kısa bir süre sonunda  parçalanan bu derzler ise  , fabrika kullanıcılarına  pahalı onarımlar  ve ciddi sorunlar  ile geri dönmektedir .
Daha teknik  açıklayıcı detaylı bilgi METOP LTD  Teknik departmanından alınabilir.
Bu bölgelerde kullanılması gereken dolgu cinsi  ise  FILLEREX  standart  semirigit  epoksi/Poliüretan dolgudur..Sadece bu dolgu ve yapısı uzun yıllar bu kontrol derzlerini ağır yük ve trafiğe karşı  başarı ile korurlar .
 
POLYDOL 2 K    dolgu ise  ,Endüstrieyel zeminlerde  veya saha betonlarında  yine aynı amaçlar için  kullanılmaları ancak derzlerin çok büyük metrajlarda olması  daha ekonomik  derz dolgulara yönelinmesi durumunda , belirli sabit alt  özelliklere sahip odukları bilinerek Polydol 2 K  kullanılabilmektedir. Bu üründe  Toz ve Sıvı  formda  çift komponent  akrilik kopolimer  yapılı  seçilmiş yeni nesil ekonomik   bir dolgu olarak kullanılır .
 
 

Metop Endüstriyel Zeminler İnşaat

TS EN ISO 9001-2008
TS EN ISO 14001 – 2004
OHSAS 18001- 2007
GEREKSİNİMLERİNE UYGUN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR.

İletişim

0212 282 81 97 - 0212 268 15 70
info@metop.com.tr


Adres

Büyükdere Cad. Çayır Çimen Sok.
A-2 Blok Daire:32 80620
Levent / İSTANBUL - TURKEY

© Copyright 2014 by AloraNET. Tüm Hakları Saklıdır.