ÇATLAK NEDİR :

Beton da sertleşmeden önce sertleşme esnasında ve sertleştikten sonra fiziksel,kimyasal,termal,ve yapısal etkenler sonucunda oluşan önce yüzeyde görülebilen,sebeplerine göre çeşitli şekiller ve farklı uzunluk,genişlik,derinliklerde meydana gelen beton ayrılmalarına çatlak denir.

ince çatlaklar :1mm ye kadar
Geniş çatlaklar :1mm - 6mm arası
Yapısal çatlaklar:6mm ve üzeri çatlaklar

ÇATLAK SEBEPLERİ :
Dizayn hataları,inşaat esnasında fazla yüklemeler,hızlı inşaat metotları,inşaat malzemelerinin hatalı kullanımı,beton karışımlarını oluşturan elemanların hatalı seçimi,uygun olmayan beton kalitesi,üretim hataları,yerleştirme ve sıkıştırmanın iyi yapılmaması,çevre şartlarına karşı betonun korunmaması,dogru kür metot unun uygulanmaması betonda çatlakların oluşmasına yol açar.

POLİMER BETON :
% 100 katı epoksi reçinesi ve agrega karışımından oluşur.sanayi yapılarında kullanılır.Yüksek seviyede kimyasal dayanım ve aşınma direnci istenen durumlarda,Çok hızlı kürün gerektirdiği durumlarda kullanılabilir.

ADERANS(BETON VE DEMİR) :
Betonarme demiri ile beton arasındaki yapışma, aderans derecesi, beton dozajı, su/çimento oranı, agrega granülometrisi, kür koşulları ve betonarme demiri yüzeyinin durumuna göre değişir.

AGREGA KENETLENMESİ :
Çatlak veya derzin bir tarafındaki agregaların diğer taraftaki agregaların bir bölümleriyle yük transferi sağlamasıdır.

AĞIR BETON:
Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2600 kg/m3'ten daha büyük olan beton.

ASİT ETKİSİ :
Hidrate olmuş çimento alkali bir ortam yaratır ve asitlerle reaksiyona girebilir. Asit ile olan reaksiyon genellikle çimento hidratasyon ürünlerini Kalsiyum Tuzları şeklinde çözmektir. Asitlerin bozucu etkisi, onların kalsiyum tuzlarını çözme kabiliyetlerine bağlıdır. Bu yüzden çok çözücü ve agresif olan hidroklorik asit çimentoyu, kalsiyum klorür veya çözünmeyen kalsiyum tuzlarını açığa çıkararak çözer.Buna karşı düşük çözme kabiliyetinde olan asitler agresif değillerdir. Örnegin okzalik asit,çözünmeyen kalsiyum okzalat açığa çıkarır ve kesinlikle zararlı değildir. Sülfirik asit etki ettiği betonda çözünebilirliği düşük olan kalsiyum sülfat açığa çıkarır. Eğer bu asit su ile karışmış halde bir yerden akıyorsa,çözünebilirliği düşük olan kalsiyum sulfatı suyun da etkisiyle yavaş yavaş yapıdan ayıracak ve hasara yol açacaktır. Sülfirik asit kanalizasyonlarda biyolojik ürün olarak ortaya çıkabilir.Asit betondanotralize olduğu için etkisi sınırlıdır.Asit etkisi ne büyük hasarların meydana gelmesi için çok fazla asite ihtiyacı vardır. Ama bu sınırlı etki sonucu açığa çıkan maddeler diğer hasar mekanizmalarının ilerlemesine sebep olabilir.Örneğin Hidroroklorikasit etkisi sonucu yüksek konsantrasyonda kalsiyum klorür açığa çıkar bu da hasar görmemiş betonda,betonarme çeliğinin korozyonunu başlatabilir.

BETONDA AŞINMA DAYANIMI :
Beton yüzeyinin sürtünmede yıpranmaya karşı koyabilme yeteneğidir.

BETON TAŞINMASI VE DÖKÜLMESİ :
Betoniyerden alınan taze beton herhangi bir araçla taşınarak evvelden hazırlanan kalıplara dökülür.Bu taşıma esnasında betonun maruz kaldığı çarpma ve sarsıntıların ekisi ile beton homojenliğini kaybedebilir.bazı kısımlarda çimento miktarı azalarak,su miktarı büyük degerler alacak ve mukavemet düşecektir.Homojenliğin kaybolması betonun çözülmesi demektir.buda agreganın çimentodan ayrılmasına ve yer yer agrega oturmasına yol açar.dolayısıyla üzeri yüzey sertleştirici ile perdahlanmış betonda kılcal çatlamalara sebep olabilecektir.

Metop Endüstriyel Zeminler İnşaat

TS EN ISO 9001-2008
TS EN ISO 14001 – 2004
OHSAS 18001- 2007
GEREKSİNİMLERİNE UYGUN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR.

İletişim

0212 282 81 97 - 0212 268 15 70
info@metop.com.tr


Adres

Büyükdere Cad. Çayır Çimen Sok.
A-2 Blok Daire:32 80620
Levent / İSTANBUL - TURKEY

© Copyright 2014 by AloraNET. Tüm Hakları Saklıdır.