Metop Beton Yüzey Sertleştiricileri, 
Firmamızın beton yüzey sertleştiricileri mutlaka  kullanım yeri ve kullanım amaçlarına  göre seçilerek uygulanmalarını gerektirir.
Bu niteliklere sahip farklı yapı ve formüllerde dizayn edilen beton yüzey sertleştiricileri ise
sadece Metop ltd tarafından üretilerek piyasaya sunmaktadır. 
 
TOZ FORM YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLER 
Çok ağır hizmet ve ağır  hareketli yüklerden çok daha hafif ve basit kullanımlara maruz kalacak tüm beton yüzeylerin korunması ve betonların tüm tozuma ve aşınma sorunlarını durdurmak ve/veya kullanım sürelerini yıllara dayalı uzatmak amaçlı üretilirler.
Bu çeşitlilik, çok yüksek aşınma dayanımı istenen özel yüzeylerden, Standart tip fabrika  zemin trafiği, orta ve az trafiğe maruz  zeminler, kısmen kimyasal dayanım  istenen yüzeyler, Sülfata dayanıklı  yüzeyler, dış mekanlarda tabiat şartlarına maruz, donma çözülmelere dayanımlı istenen beton yüzeyler, deniz suları veya deniz kenarlarına yakın bölgelerdeki beton yüzeyler, sürekli çeşitli dış etkenler ve farklı korozyona uğrama ihtimali altında   kullanılabilecek beton yüzeyler, bu gurup içerisinde değerlendirilerek, üretilir ve firmamızca kullanıma sunulur. 
METOP EX  TM-4  Serisi, Çok ağır ve  aşındırıcı yükler, Askeri tesisler, Askeri tanklar  ve diğer paletli araçlar, Havaalanları, Demir Çelik işletmeleri, Test Pistleri, Havaalanları, Ani ve yüksek  ısı temaslı beton yüzeylere, Ağır makina montajlarına, çeşitli darbe  ve sürtünmelere maruz  kalacak yüzeyler ile  benzer birçok özel nitelikli  beton yüzeyler  için  dizayn edilmiş TM 4   Serisinden uygun olan biri  kullanılmalıdır.
METOPEX TM-4  SC  En üst seviye en yüksek aşınma direnci veren agresif ve yüzeyde tank paletleri gibi 180 derecelik yırtma hareketi yapan hem ağır hem de yüksek aşınmalara, sürtünmelere maruz yerler için seçilirler
METOPEX TM-4 MIX  SC ve ST ürün karışımı olup optimum yapıda ağır ve aşındırıcı yüklere maruz yerler için seçilir.
METOPEX TM-4 ST Standart yapılı ve yüksek  Metal içerikli  ağır hareketli yükler için dizayn edilmişlerdir .,
METOP EX -ST  En çok referansa sahip optimum üründür  .Yoğun yüzey trafiğinden standart yüzeylere kadar çok geniş kullanım alanları verir. Yüksek performanslıdır Mineral metal yapılıdır.
METOP EX PM  Tamamen   dış mekanlarda atmosferik şartlar altında kullanım verecek beton yüzeylerde kullanılmaları şart olan bir üründür.   
METOP 3EX Epoksi kaplamadan önce henüz  beton döküm aşamasında  kullanılan, yeni bir sistem olup sonraki kaplamalar altına temel oluşturan yada  görsellik dışında  bazı hafif kimyasallara dayanım göstererek  döküm anında  tek başlarında kullanılabilen yüzeyleri oluşturur .Zeytin yağ üretim tesisleri veya benzer  tesislerde  petrol tesislerinde benzin istasyonlarında kanopi altlarında ,her tür tamirhane zeminlerinde  meyve sebze hal’lerinde ,balık ürünleri tesislerinde  özellikle seçilerek kullanılırlar ..
METOP EX -CD  Bu ürün tamamen  müşteri isteği ve kendisine ait  belirlenen kullanım şartlarının  diğer Metop ürünlerden farklılık göstermesi yada  sadece belirli bir yüzey kullanım amacına yönelik kullanımlar için üretilen modeldir.  
METOP EX HT-400  Beton yüzey ısılarının dayanamayacağı  yüksek ısılara maruz bölgelerde, Haddehane, dökümhaneler , ağır kaynak atölyeleri, cam fabrikaları gibi  alanların beton yüzeylerini ,alt beton harçları ile birlikte dizayn edilerek kullanımlarını sağlamak ve ısı dayanımlarını artırmak amaçlı kullanılırlar.  
SERTOP          Orta sınıf yükler için her yerde her fabrika veya benzer tesislerde rahat ve güvenli kullanım imkanı verir 
RİPOXON        Orta ve hafif ağırlıktaki hareketli yükler, hafif forkliftler , ağır yük taşımayan  trans palet trafiğine maruz  tüm beton yüzeylerin korunmasında  seçilebilir 
TİTANİTE Hafif  araç trafiği  hafif depolama tesisleri ,kişisel otoparklar  , yoğun yaya trafiği  ve benzer tüm alanlar için ,   kullanılması uygun olan modelidir .
METOPRES    Baskı beton sistemleri için  farklı yapıda üretilen ,dış mekan dayanımlı ve polimerik özelliklere sahip kalıp ve desen oluşturulmasına müsait yapılı bir cins renkli yüzey sertleştiricileridir.
 Sıvı gurup beton yüzey sertleştiricileri  ise , genelde  bitmiş, kullanımda olan ve sürekli  tozuyan beton yüzeylerin yeniden  güçlendirilmeleri , tozuma  yapan  yüzeylerinin yeniden sertleştirilerek bu tozumaların önlemeleri /  veya yüzey silme ve parlatma  makinaları ile birlikte  parlatılmış beton sistemlerinde de   kullanılan güçlü ve Nano yapılı ürünlerdir. Modeline göre  yeni beton ile  min 7 günlük beton yüzeylerde kullanımlarına  başlanabilen ve yüzey Densifier olarak da kullanım  özelliklerine sahip  özel ürünlerdir.  
NATRO 100 ,  LİTRO 110   , DENSİPOR 120  , DENSİPOR 130 C  olarak sınıflandırılmışlardır. Her modelin yüzeyde kullanılacak sarfiyatları ve buna bağlı oluşturacakları yüzey kaplama kalınlıkları ile ömürleri de daima uygulandıkları yüzey yapısına  göre değişik olacaktır. 
 
Yüzey sertleştiricileri ve bunların beton harçları ile birlikte dökülerek  işlenmeleri aşamalarında   hatırda tutulması gerekli birkaç ana temel konuda aşağıda  sizlere iletilmektedir.
-       Kullanıcılar, Yatırımcılar   ve / veya Müteahhitlerce, Proje hazırlayan tüm birimlerin, ürün seçimlerinde Yüzey kullanım amaçlarına uygun modelleri  seçmeleri  ve seçmiş oldukları  bu ürünleri de kendi  taleplerini karşılayacak  doğrultuda  ve mevcut yayınlanmış teknik föylerinde belirtilen hususları tek tek  göz önünde tutarak uygulamalılardır.   
-       Uygulama sarfiyatları  ise  daima, firmanın  belirlediği  ve  elde edilecek ömürleri ve kaplama kalınlıkları ile paralel olarak belirtilen  miktarların  kısmen üzerinde  tutularak kullanılmaları şarttır. –
-       Yüzey kaplama kalınlığı 2mm altında ise endüstriyel anlamda bir yüzey kaplaması elde edilmemiş olur,
-       Bu 2mm kalınlık ise kullanılacak yüzey sertleştiricisinin kendi yapısı ve özgül ağırlıkları dikkate alınarak yapılacak hesapla bulunur. Minimum sarfiyat ise kesinlikle 5 kg altında olamaz  ve bu kalınlık özel durum ve isteklere göre de  uygulama şekilleri değiştirilerek  m2 de 25 kg lara kadar varan sarfiyatlara kadar kullanılabilir.
-       Bu miktarlar ise  kesinlikle doğrudan, taşeron uygulamacı birimlere bırakılmaz. Yüzeyde kullanılacak malzeme sarfiyatları,  daima fabrika  ve bu tesislerin kullanıcıları  tarafından  kendi sirkülasyonları dikkate alınarak belirlenmelidir.  
-       Betonların, nihai yüzey yapıları ve elde edilen yüzey kaliteleri, gerek beton döküm sırasında, gerekse beton döküm ve priz almaları sonrası ortaya çıkan, çok sayıda etken faktörler nedeni ile, her zaman  standart  bir yapıda olamazlar. Teknik değerlerinde de  bir takım +/- sapmalar olabilir..
-       Bu nedenle, daima ana dökümlerden 1-2 gün önceden  birer ufak pilot numune dökümlerin yapılarak hava şartlarının, kullanılacak yüzey malzemelerinin ve beton harcının yapısı ve bunların topluca işlenerek vereceği sonuçların gözlemlenmeleri ve buna göre gerekli düzeltmelerin yapılmaları uygundur. 
-       Beton harçlarında kullanılmakta olan ve yapıları gün geçtikçe kötüleşen bir takım beton katkıları ise dökülen bu betonların son kat yüzey bitimlerini ve yüzey sertleştiricilerinin aderanslarını ,kanama suyu ile birlikte yukarı alarak olumsuz şekillerde etkileyerek  bağlantılarını kopardıkları da  istatistiki olarak  bilinmekte ve yaşanmaktadır.  
-       Bu nedenle mümkünse betonlar, katkısız alınmalıdır veya bu konuda Metop ltd firmamızdan yâda benzer çalışma yapmış bir önceki şantiyeler bulunarak canlı  bilgi alınmalıdır
-       Kullanılacak ürünler, yüzey trafiğinin, karşılaşacağı ve/veya yaratacağı etkilere göre dayanım yaratacak yapı ve özellikte seçilmeleri ise kesinlikle gerekli ve şarttır.
-       Birimlerin, ürün siparişleri veya seçimleri sırasında, olabilecek veya bulunabilecek en ucuz ve en kolay ürün yerine, varsa eldeki mevcut teknik bilgileri üreticisi olan   firmamız Metop Ltd ile paylaşarak, tesislerinize  en uygun ve sizlere maksimum hizmet i  verecek ürün seçimleri için yardım alabilirsiniz. 
-       Bunun dışında yüzeyde karşılaşılacak, daha hafif, yâda daha ağır  yük  veya  olası kimyasal ataklara karşı, seçimlerde  diğer alt ve üst gurup ürünlerden biri seçilerek kullanıma sunulur.
Bu konuda ise, Türkiye’de ilk ve tek olarak, sadece Metop Ltd  tarafından üretilen, kullanım yerleri ve kullanım amaçlarına göre değişebilen, farklı yapı ve özelliklere sahip  çok sayıda  yüzey sertleştiricilerinden  birinin  kullanılması, sistem içinde  yüzey yapısını daha güçlü ve doğru olarak  tutmaya yarayacaktır.  

Genel olarak , Toz form  beton yüzey sertleştirici sınıfında , birçok projede  
METOP EX ( Standart tip) ürünü , piyasada en optimum çözümü  vermesi  ve  emsallerine karşı uzun ömürlü dayanımlar verme    üstünlüğünden  dolayı  ,  25  yıldır  milyonlarca m2  referansla  devamlı yatırım yapan firmalarca kullanımdadır .
METOP ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER  , 15 farklı sınıfta , tümü  kullanım yerleri ve kullanım amaçlarına göre dizayn edilmiş özel beton yüzey sertleştiricilerini üreten ,  konusunda uzman ,  TEK  FİRMA ve MARKA'dır

 

 

Metop Endüstriyel Zeminler İnşaat

TS EN ISO 9001-2008
TS EN ISO 14001 – 2004
OHSAS 18001- 2007
GEREKSİNİMLERİNE UYGUN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR.

İletişim

0212 282 81 97 - 0212 268 15 70
info@metop.com.tr


Adres

Büyükdere Cad. Çayır Çimen Sok.
A-2 Blok Daire:32 80620
Levent / İSTANBUL - TURKEY

© Copyright 2014 by AloraNET. Tüm Hakları Saklıdır.