POLYFILLER / PR 20

Solventsiz Epoxy Beton Astarı
Cinsi
İki bileşenli, Epoxy bağlayıcılı, şeffaf, beton zeminler için geliştirilmiş solvent içermeyen bir emprenye astar malzemesidir.
Kullanım Yerleri
Beton zeminlerde, kendinden sonra gelecek Epoxy esaslı zemin kaplama malzeme tabakaları ile arasında bir aderans (yapışma) köprüsü vazifesi görmek ve bu yapışmayı zayıflatabilecek mevcut tozu bünyesinde bağlamak, kapiler boşluklara nüfus ederek yüzeyin mekanik mukavemetini arttırmak maksadı ile Epoxy zemin kaplama sistemlerinde astar olarak, ağır trafiğin olmadığı zeminlerde yüzeyi sertleştiren ve tozumasını önleyen bir sealer olarak, üzerine son katlar gelmeksizin de kullanılır.
Çeşitli granülimetrede silis kumları ile karıştırılmak sureti ile gereksinime göre akışkan veya kuru olarak uygulanabilen Epoxy tamir ve dolgu harcı, ayriyeten yüzey tesviye malzemesi olarak da kullanılabilir.
Renk : Şeffaf
Karışım Oranı : Ağırlıkça 100 Kısım Ana Malzeme (A), 50 Kısım Sertleştirici (B)
Sarfiyat (Astar olarak kullanıldığında) : Yüzeyin pürüzlülük ve geçirgenliğine bağlı olarak tek veya birkaç katta
2.5 - 3 m²/kg. Uygulamadan önce pilot bölgelerde geçirgenlik denemeleri yapılarak emiş miktarları ve sarfiyatlar hesaplanmalıdır.
Ambalaj Şekli Ana Malzeme (A)
Sertleştirici (B) 15 kg.lık takım 10.700 kg 4.300 kg
Depolama
10 - 35 °C sıcaklıktaki rutubetsiz, kapalı hacimlerde, orijinal açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.
Özellikler
· Solvent içermez, kokusuzdur, insan sağlığına zararı yoktur,
uygulama kolaylığı ve iş güvencesi sağlar.
· Beton yüzeylere, düşük viskozitesi, pigment ve dolgu ihtiva etmemesi sayesinde nüfus ederek yapısını sağlamlaştırır.
· Çok sert yapısı sayesinde yüzeyin fiziksel mukavemetini artırır,
kendinden sonra gelecek katlara sağlam bir altyapı hazırlar.
· Su, yağ ve yakıt geçirgenliğini önler.
· Sealer olarak kullanıldığında, sert ve parlak bir yüzey teşkil edeceğinden temizlenmesi kolaydır.
Özgül Ağırlık 20 °C de 1.1 gr/cm³
Katı Madde Miktarı Hacmen % 100
Dayanıklılık
Kimyasal Etkenler
Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, ham petrolden, rafine edilmiş tüm beyaz ürünlere kadar her türlü petrol türevine, hidrolik ve fren yağlarına dirençlidir.
Isı
Devamlı olarak, kimyasal ve mekanik etkenlere maruz kalmaksızın,
Islak Ortamda : 50°C
Kuru Ortamda :130°C
Fiziksel Özellikler (Dolgusuz)
Basınç Mukavemeti 100 N/mm²
Eğilme Mukavemeti 28 N/mm²
Çekme Mukavemeti 17 N/mm²
Betona Yapışma 4 N/mm²
Elastikiyet Modülü 5.500N/mm²
Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyler 28 günlük kürünü tamamlamış olması gerekir.
Altyapının basınç mukavemeti en az 25 N/mm² ve yüzeyin çekme mukavemeti 1.5 N/mm² altında olmamalıdır. Uygulama esnasında beton nemi en fazla %5 olmalıdır.
Yeni Beton
Kürlenmiş yüzeydeki düşük aderanslı çimento şerbeti, harç artığı v.s. vacu-blast (kapalı devre metal bilye püskürtme), Roto-tiger (Frezeleme) metotları ile yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra mevcut toz ve gevşek parçacıklar endüstriyel vakum cihazları ile temizlenmelidir.
Eski Beton
Yüzeydeki eskiden kalma boya, kir, toz gibi gevşek parçacıklar “vacu-blast” veya grinding (kazıma) metodu ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres, özel yakma aparatları yardımı ile yakılır. Tamir ve tesviye görecek yerler,
malzemenin içine uygun granülimetrede silis kumları karıştırılmak sureti ile oluşturulacak tamirat harçları ile onarılır.
Malzemenin Hazırlanışı
Sertleştirici, Ana Malzemeye ilave edilerek, düşük devirli (300-400 rpm) bir karıştırıcı ile homojen olarak 3 dakika karıştırılır. Karışım ömrü süresince, uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.
Uygulama Metodları
Rulo veya düz sırtlı çelik mala ile uygulanır. Homojen, ince parlak bir film oluşuncaya kadar bir veya iki kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında önerilen maksimum süre aşılacağı tahmin ediliyorsa, malzeme henüz yaşken üzerine 0.3 - 0.5 mm boyutunda, kuars kumu serpilmesi gereklidir. Serpilen kumun fazlası ve yapışmayarak serbest kalan kumlar kurumayı takiben, yüzeyden süpürülerek ve endüstriyel süpürge yardımı ile tamamen uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin durumuna göre, malzemenin içine uygun miktarda 01 – 03 mm boyutunda silis kumu katılarak da düz mala ile sıyırılarak uygulanabilir.
Uygulama Sıcaklığı
10°C nin altında uygulama yapılmamalıdır. Bağıl nem en fazla %75, yüzey sıcaklığı, çiğlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.
Karışım Ömrü
20°C de 30 dakika (Karışım miktarı ve ortam sıcaklığı yükseldikçe, karışım ömrü kısalır.)
Katlar Arası Bekleme Süresi
20 °C de 8-10 saat. En fazla 24 saat
Kuruma Süresi
20°C de Yüzeysel Kuruma : 3-4 saat
20°C de Tam Kuruma : 18 saat
Kürlenme Süresi
20°C de 7 gün. Bu süre zarfında kaplamanın hiç bir kimyasal ve aşırı mekanik etkiye maruz kalmaması temin edilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar
Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda, havalandırma gereklidir.
Lütfen Bu Teknik Föyü Uygulamacınıza Veriniz.
Föydeki değer ve bilgiler, Firmamızca uzun senelerin deneyim ve birikimiyle genel kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Mamullerimizin, föyde verilen bilgiler doğrultusunda kullanılması ile alınacak sonuçlar, her işin özel şartlarına (çevre şartlarındaki değişiklik ve anormallikler, çalışma yöntem ve şekilleri, uygulamacının deneyimine vs.) bağlı olduğundan, kontrolümüz dışında kalmaktadır. Dolayısıyla mamullerimizin sadece teslimat anındaki kalitesinden sorumlu bulunduğumuzu, yanlış (norm ve standartlar dışı) sistem ve malzeme seçimlerinden, hatalı uygulama yöntemlerinden doğacak başarısızlıklardan sorumlu olmayacağımızı beyan ederiz. Firmamız, ürün geliştirme programı dahilinde formülasyonlarında ve teknik föylerde üçüncü şahıslara haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu teknik föy, yenisi yayınlanıncaya kadar geçerli olup, eski tarihli yayınlar geçersizdir.

 

Bize bilgilerinizi bırakın dönüş yapalım


Tüm sorularınızı yanıtlamak için uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Metop Endüstriyel Zeminler İnşaat

TS EN ISO 9001-2008
TS EN ISO 14001 – 2004
OHSAS 18001- 2007
GEREKSİNİMLERİNE UYGUN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR.

İletişim

0212 282 81 97 - 0212 268 15 70
info@metop.com.tr


Adres

Büyükdere Cad. Çayır Çimen Sok.
A-2 Blok Daire:32 80620
Levent / İSTANBUL - TURKEY

© Copyright 2014 by AloraNET. Tüm Hakları Saklıdır.